Czapki z nadrukiem w marketingu klubów piłkarskich

Posted on

Czapki z nadrukiem

Czapki z nadrukiem

W dzisiejszych czasach bardzo ważnymi elementami funkcjonowania każdej działalności gospodarczej czy jakiejkolwiek innej instytucji jest marketing i reklama. Są to elementy konieczne dla pozyskiwania nowych klientów czy rozwijania się na rynku. W każdej branży panuje obecnie niezwykle silna konkurencja. Dotyczy to też klubów sportowych, w tym m. in. piłkarskich. One także muszą pozyskiwać klientów – kibiców w tym przypadku – aby zwiększać swoje dochody. Gadżety reklamowe to przedmioty, które mogą bardzo wspierać marketing klubów piłkarskich.

Kluby piłkarskie m. in. dystrybuują czapki z nadrukiem które są gadżetami bardzo popularnymi wśród klubów piłkarskich. Tajemnicą tej popularności są właśnie owe odpowiednie nadruki, które promują klub. Nadruki te to logo i nazwa klubu, ewentualnie także inne treści, w tym hasła opiewające klub i jego historię, sukcesy, itp. Oczywiście logo i nazwa klubu może pojawiać się na czapce kilka razy, zapełniając całą jej powierzchnię.

Czapki z nadrukiem, przechodząc do kwestii emisji, mogą być dystrybuowane na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest sprzedawanie, które można prowadzić w różnych punktach, związanych mniej lub bardziej ze sportem oraz konkretnym klubem. Ale czasami mogą to też być punkty niezwiązane ze sportem w ogóle, ale mające takie czapki w swoim asortymencie. Zysk ze sprzedaży jest często dzielony pomiędzy klub a właścicieli tych sklepów i innych punktów. Choć oczywiście nie o zysk ze sprzedaży tu chodzi a o popularyzację marki – klubu piłkarskiego.

czapki z nadrukiem mogą być również nagrodą w konkursach organizowanych przez dany klub piłkarski, co jest inną formą dystrybucji, również cieszącą się wzrastającą popularnością obecnie. Konkursy takie organizuje się przez internet, przed, po lub w przerwie meczu, itp. Wygranie takiego gadżetu jest dla kibica danego klubu piłkarskiego bardzo ważne, bo pozwala mu identyfikować się z daną drużyną i ową identyfikację eksponować wśród znajomych, rodziny oraz osób, których się nie zna. Czapkę można bowiem nosić wszędzie.

Tags: , ,